Vrhcáby

Verdikt
60

Vcelku povedená internetová varianta populární deskové hry. Pokud si chcete zahrát vrhcáby, máte možnost.

Online

Prohlížeč (online hry)Prohlížeč (online hry)

ZdarmaDuelovky

Další informace

Výrobce: Geewa
Vydání: 13. května 2009
Štítky: deskovka, multiplayer, nejhranější na starých hry.cz, online hry, hlavolamy, online, logické

Úkolem hráče je přesunout svých 15 kamenů nejprve do pravé dolní čtvrtiny herní desky neboli „domečku“ (políčka 19 – 24) a následně je vyvést mimo herní desku. Vítězem se stává hráč, který se jako první zbaví všech svých kamenů. Zatímco hráč posouvá své kameny proti směru hodinových ručiček (od 1 do 24), soupeř hraje po směru hodinových ručiček (od 24 do 1) – jeho domečkem je tedy pravá horní čtvrtina (políčka 6 – 1).

Hráči se střídají v tazích. Na počátku svého tahu hráč najednou hodí dvěma kostkami. Padlá čísla určují, o kolik políček může hráč posunout své kameny. Při pohybu kamenů platí následující pravidla:

  • Čísla na kostkách se nesčítají – každá hodnota představuje samostatný tah. Pokud tedy padne např. 3 a 6, pak je nutné provést dva platné tahy, jeden o 3 políčka a druhý o 6 políček. Na pořadí těchto dvou tahů nezáleží a lze je provést i jedním kamenem.
  • Bonus – padnou-li na kostkách dvě stejné hodnoty (např. 3 a 3), provádí hráč namísto dvou tahů tahy čtyři (v našem příkladě 4 x 3).
  • Otevřená políčka – postoupit lze pouze na tzv. otevřené políčko. To je takové, které je prázdné, obsazené vlastními kameny nebo nejvýše jedním soupeřovým kamenem.
  • Vyhazování – pokud hráč táhne na políčko obsazené jedním soupeřovým kamenem, pak tento kamen vyhodí (přesune na střední přepážku) a soupeř jej musí znovu nasadit do hry (viz dále). Dokud kámen nenasadí, nemůže posouvat kameny na herní desce.
  • Nasazování vyhozených kamenů – hráč nasazuje svůj vyhozený kámen na počátek dráhy (tj. na jedno z políček 1 – 6) podle hodnot padlých na kostkách. Hodí-li například 4 a 6, může kámen nasadit na políčko 4 nebo 6, za předpokladu, že je zvolené políčko otevřené. Není-li ani jedno z těchto dvou políček otevřené, ztrácí hráč svůj tah.
  • Hráč se svého tahu nemůže vzdát – pokud existuje nějaký platný tah, pak jej hráč musí udělat.

Jakmile hráč přesune všechny své kameny do domečku, začíná druhá fáze hry – vyvádění kamenů z herní desky. Vyvést kámen znamená posunout jej na myšlené pole za posledním políčkem na hrací desce – hráč má např. kámen na poli 21 a hodí 4. Vyvést kámen lze i tehdy, padne-li na kostce vyšší než potřebná hodnota, avšak pouze za předpokladu, že pro tuto hodnotu nelze provést žádný jiný platný tah v rámci herní desky.

Před hodem kostkou může hráč soupeři nabídnout zdvojnásobení sázky. Hodnota na sázecí kostce násobí konečný počet bodů na konci hry (viz dále). Hráči se ve zdvojování sázek střídají (hráč nemůže nabídnout zdvojení sázky dvakrát za sebou). Odmítne-li soupeř nabídku na zdvojnásobení sázky, končí hra vítězstvím hráče.

Ovládání

Hra se ovládá myší. Hod se spouští kliknutím na některou z rotujících kostek. Přesun kamenů se provádí přetažením kamene na vybrané pole. Po uchopení kamene myší se zvýrazní pole, na které je nebo naopak není možné táhnout.

Pro zdvojnásobení sázky je třeba ještě před hodem kliknout na červenou sázecí kostku. To lze učinit jen tehdy, je-li kostka nahoře uprostřed nebo na pravé straně herní desky nad domečkem hráče.

Bodování

Hráč může ve vrhcábech dosáhnout tří typů výhry:

  • Obyčejná (1 bod) nastává, pokud soupeř již také začal vyvádět své kameny.
  • Gammon (2 body) nastává, když soupeř ještě nezačal své kameny vůbec vyvádět, ale zároveň již také nemá žádný kámen na střední přepážce(po vyhození) nebo v hráčově domečku.
  • Backgammon (3 body) nastává, vyvede-li hráč svůj poslední kámen ve chvíli, kdy soupeř ještě nevyvedl ani jeden kámen a navíc se některý z jeho kamenů nachází na střední přepážce nebo v hráčově domečku.

Počet bodů daný typem výhry se vynásobí hodnotou sázky na sázecí kostce (hodnota 64, která je na kostce z historických důvodů na počátku hry, přitom ve skutečnosti znamená hodnotu 1, tedy žádné zdvojení).