Mluvídek

Verdikt
85

Mluvídek je velmi povedená aplikace od českého tvůrce, vyvinutá ve spolupráci s logopedy. Opravdu zábavnou formou zapojuje děti do hry a má kladný vliv nejen na rozvoj řeči a slovní zásoby, ale komplexně pozitivně působí na sluchové a zrakové vnímání dítěte a jeho rozvoj.

Další informace

Výrobce: TalkieBear
Vydání: 19. srpna 2014
Štítky: pro děti do 5 let, společenská

Na hře Mluvídek je vidět, že byla vytvořena ve spolupráci s logopedy a na sto procent splňuje úsloví „škola hrou“. Má líbivou grafiku s dostatkem obrázků, ale bez nadbytečných zvuků a animací. Děti dokáže na dlouhou dobu aktivně zapojit do děje a nenásilnou formou rozvíjí jejich slovní zásobu, paměť a logické myšlení.

Aplikace se skládá ze čtyř základních her – cvičení, z nichž každé se primárně zaměřuje na jinou oblast dětského rozvoje. První cvičení „ Poslouchej“ má za úkol aktivně rozvíjet slovní zásobu pomocí jednoduché hry, která spočívá ve zvukovém rozlišování jednotlivých slov. Druhé cvičení s názvem „ Kde jsou obrázky?“ se zaměřuje na procvičení paměti a pozornosti dítěte. Zároveň rozvíjí slovní zásobu a motoriku. Třetí „Jak to jde dál?“ procvičuje nejen logické uvažování dítěte a uvědomění si příběhové logičnosti, ale také rozvíjí motoriku dítěte. Poslední „ Pexeso“ je zaměřeno na rozvoj slovní zásoby a sluchového rozpoznání slov za pomoci jednoduchého pexesa.


Mluvídek je zaměřen na děti od tří do šesti let, ale je vhodný i pro děti s mentální poruchou a děti s poruchou vývojové dysfáze. Za zmínku určitě stojí i dvojjazyčné prostředí, kdy se dá hra přepnout do angličtiny. Díky této funkci, vtipnosti a hezkému zpracování určitě dokáže zaujmout i starší děti a jejich rodiče.