Abaku

Verdikt
80

Zábavná hra pro všechny, kdo raději než ve verbálních dovednostech soupeří s protivníky v matematické zdatnosti. Hra funguje bezproblémově, vypadá příjemně, zkrátka dobrá volba, pokud si chcete zahrát tuto mutaci původně deskové hry online.

Další informace

Výrobce: Abaku
Vydání: 5. března 2009
Štítky: zdarma, deskovka, browser-gaming, multiplayer, početní, nejhranější na starých hry.cz, online hry, online, logické

Pokud jste Abaku nikdy nehráli, pravděpodobně z obrázků netušíte, která bije. Zdánlivě nesmyslné číselné řady, neexistující souvislosti, nepochopitelná pravidla. Není ale třeba se bát, hra přejde do krve velice rychle a záhy vám zprvu chaotické shluky čísel začnou dávat smysl. Fakticky se jedná o variantu Scrabble či Kris Kros, akorát s čísly, přičemž nekonstruujete slova, nýbrž početní operace. Hra dobře odsýpá, funguje bez problémů a pro dva podobně naladěné hráče je i zábavná. Podrobnější pravidla si můžete přečíst po rozkliknutí.

Pravidla hry

 1. Zahajující hráč kombinuje dva a více svých kamenů do početní operace a umístí je na hrací plochu ve vodorovné či svislé linii tak, aby jeden z kamenů ležel na středovém poli. Diagonálně (šikmo) položená početní operace není dovolena.
 2. Tah hráče končí vypršením časového limitu, odesláním tahu, odesláním prázdného tahu nebo výměnou kamenů. Po ukončení tahu hráče se připíší body a doplní kameny ze sáčku.
 3. Hráč musí umístěním svých kamenů bezprostředně navázat na kameny již položené. Všechny kameny umístěné v tahu musí být položeny v jedné řadě vodorovně nebo svisle a musí být vyjádřením jediné početní operace. Kameny přikládané k již ležícím kamenům musí být položeny tak, aby každé vzniklé sousedství tvořilo či bylo součástí nové početní operace.
 4. I když kameny v konkrétních tazích znamenají konkrétní početní operace, při každém novém tahu jsou vnímány pouze jako shluk hracích kamenů, které lze dále libovolně kombinovat a zahrnovat do dalších početních operací. Početní operace musí být čitelné shora-dolů nebo zleva-doprava.
 5. Početní operace vznikají:
  • Přidáním jednoho až pěti kamenů ke kamenům na ploše.
  • Přiložením početní operace křížem ke kamenům na ploše. Nová početní operace musí zahrnovat jeden či více kamenů již ležících na ploše nebo musí s jedním nebo více kameny již ležícími na ploše sousedit.
  • Přiložením početní operace paralelně ke kamenům na ploše.
 6. Hráč, který je na tahu, má tři možnosti: umístit kameny na hrací plán; kameny vyměnit; vynechat tah. Hráč má v jednom tahu právo jen na jednu z těchto možností.
 7. Nula: Kamenem nula nesmí začínat zápis žádné nové početní operace. Samostatně se nesmí přičítat, odečítat, násobit ani dělit. Nula nesmí být konečný výsledek početní operace.
  • Je-li nula součástí přikládané početní operace, nemusí jejím případným sousedstvím s některými z již ležících kamenů vzniknout nová početní operace. Z takového sousedství pak nevzniká ani bodový zisk.
  • Pokud samotnou nulu přiložíme mezi dva protilehlé kameny, musí tím vzniknout početní operace, jejíž součástí je nula i nulou propojené protilehlé kameny(např. 20:5=4).
  • Ve všech ostatních případech kámen 0 podléhá pravidlům přikládání jako ostatní kameny.